Hem och Skola i Åbo r.f bjuder in er föräldrar till VÅRMÖTE den 31.3.2020 kl.17.30.
i Braheskolan och virtuellt. 


Stadgeenliga ärenden. Allmän diskussion i slutet av mötet. 

Mötet hålls i första hand på distans. 

Anmäl dig senast den 28.3.2020 till styrelsens sekreterare Pia Sidbäck, pia.sidback@turku.fi för en digital möteslänk till Google Meet och föredragningslistan för årsmötet. 

Välkomna med på vårmötet!

Styrelsen


 

Kodklubben håller paus pg.a.korona-virus!


Kodklubben håller paus med sin verksamhet pg.a.korona-virus. Vi fortsätter sedan, när det ser ut som att omständigheterna normaliseras.

 

 

 

Föreningen Hem och Skola i Åbo r.f

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara medlem i Hem och Skola i Åbo r.f.

 

Föreningen Hem och Skola i Åbo r.f. är det gemensamma organet för alla HoS-sektioner i Åbo. Varje svensk skola har en förälder som jobbar med ärenden som gäller just din skola. RF:s uppgift är att koordinera verksamheten mellan de olika skolorna.

En viktig del av verksamheten har varit att skaffa finansiering för olika ändamål, denna verksamhet blir mindre och vi hoppas att vi kunde mera bevaka skolfrågor, bjuda på gemensamma föreläsningar för föräldrarna och vara en samarbetspart mellan föräldrarna och skolorna. Vi önskar även att Hem och Skola kunde tillsammans med föräldrarna förbättra alla skolelevers tillvaro i skolorna i Åbo.

Medlemsavgiften är endast 12€/familj. Denna medlemsavgift ger din klass möjlighet att ansöka om bidrag till någon händelse klassen vill gå på, den ger dig Hem och Skolas fina tidning och möjlighet att delta i föreläsningar som ordnas av Hem och Skola.  

Betala in 12 € till Hem Och Skola i Åbo rf och understöd verksamheten.

Konto nr: FI48 6601 0001 108679 i meddelande fältet kan du skriva i vilken/vilka skolor du har barn i.

Vi hoppas på flitigt deltagande i föräldramöte, klassföräldraträffar och övriga evenemang!

 

Föräldrarepresentanterna i Hem och Skola i Åbo rf styrelse:

Styrelsen 2021- 2022:

Ordförande: Jenny Sid,  [ jenny.sid@gmail.com]  
Vice ordförande: Kenneth Nygrén, [ kenneth.nygren@turku.fi ], S:t Olofsskolans lärarrepr.
Sekreterare: Pia Sidbäck, [ pia.sidback@turku.fi ], Cygnaeus skolans föräldrarepr.
Kassör: Johanna Kiviniemi, [ johanna.kiviniemi@muotoseikka.fi ], Sirkkala skolans föräldrarepr.

Pia Siegfrids, [ pia.siegfrids@turku.fi ], Sirkkala skolans lärarrepr.
Johanna Berg, [ johanna.berg@turkuamk.fi ], Sirkkalabackens skolas föräldrarepr.
Charlotta Häggblom, [ charlotta.haggblom@turku.fi ], Braheskolans lärarrepr.
Clara Reinikainen, [ clara.reinikainen@turku.fi ], Cygnaeus skolans lärarrepr.
Riikka Jutila, [ riikka.jutila@turku.fi ], Katedralskolans lärarrepr.

 

Alla föräldrar behövs för att vi tillsammans kan bygga upp en trygg skolgång för eleverna från åk ett ända till de springer ut med sina vita mössor eller med intyget från yrkesskolan. Om ni har frågor, förslag på verksamhet eller något annat så får ni gärna sätta mail jenny.sid@gmail.com