Styrelsen för Hem och Skola i Åbo 2021 - 2022

Skolorna har även många lokalaktiva personer utöver rf:s styrelse

 

Ordförande
Jenny Sid  
[ jenny.sid@gmail.com ]  

 

Vice ordförande
Kenneth Nygrén  [ kenneth.nygren@turku.fi ]

 

Sekreterare
Pia Sidbäck
 [ pia.sidback@turku.fi ]

 

Kassör
Johanna Kiviniemi
 [ johanna.kiviniemi@muotoseikka.fi ]

 

Webbansvarig
Tomas Nybondas  [ nybondasto@gmail.com ]
 

Cygnaeus förälder
Pia Sidbäck [ pia.sidback@turku.fi ]

 

Cygnaeus lärare
Clara Reinikainen  [ clara.reinikainen@turku.fi ]

 

Sirkkala förälder
Johanna Kiviniemi  
[ johanna.kiviniemi@muotoseikka.fi ]

 

Sirkkala lärare
Pia Sigfrids  [ pia.siegfrids@turku.fi ]

 

Sirkkalabacken förälder
Johanna Berg [ johanna.berg@turkuamk.fi ]

 

St. Olofsskolan lärare
Kenneth Nygrén  
[ kenneth.nygren@turku.fi ]

 

Katedralskolan lärare
Riikka Jutila
 [ riikka.jutila@turku.fi ]
 

Braheskolan lärare
Charlotta Häggblom [ charlotta.haggblom@turku.fi ]